تهران توحید – طراحی دیوار

سال اجرا : 1397

جنس: سنگ معرق

نوع پروژه : طراحی دیوار

محل اجرا : توحید