تهران قیطریه – مجتمع تجاری اداری

سال اجرا : 1397

جنس: سنگ معرق

نوع پروژه : مجتمع تجاری اداری

محل اجرا : تهران / قیطریه