قزوین – مجتمع آفتاب

سال اجرا : 1397

جنس: سرامیک معرق

نوع پروژه : مجتمع آفتاب

محل اجرا : قزوین